AIS GROUP – CULTURE DEVELOPMENT

 • La nostra empresa neix al 1993 com una organització dedicada al desenvolupament de lideratge.

  La nostra MISSIÓ és ajudar a les empreses a ser més competitives i estar millor preparades per a generar valor en la nostra societat a través del desenvolupament dels seus líders i l’alineament de la cultura i l’estratègia de la companyia.

  El nostre focus és treballar amb els directius per a desenvolupar les seves capacitats de lideratge de persones i equips, alinear la Cultura de l’empresa, (comportaments, símbols i processos) amb l’estratègia del negoci, facilitant l’adaptació i el canvi necessari per afrontar els reptes de futur.

   

  El nostre treball ajudarà
  a les persones a créixer personalment
  i professional i a les empreses
  a aconseguir els resultats desitjats.

  Els valors en els quals es basa el nostre treball són la confiança en la relació amb els nostres clients i entre els nostres col·laboradors, la coherència entre el que fem i diem i la recerca de l’excel·lència i la innovació en tot allò que realitzem.

  Algunes de les creences
  que impulsen el que fem són:

  • Les persones poden canviar.
  • Les empreses les fan les persones, per tant, les empreses poden canviar.
  • Ser “conscients” del que manquem o necessitem ens permetrà canviar.

  La nostra vocació és operar en un entorn internacional, donant servei a clients de diferents sectors i indústries, tant locals com globals. I el nostre compromís principal és agregar valor i aconseguir la satisfacció de cadascun dels nostres clients.

 • Comptem amb un equip de col·laboradors associats, amb formació i especialitats diverses, principalment a les àrees de Psicologia i Recursos Humans i amb un profund coneixement i comprensió del món de les organitzacions.
  Els nostres clients valoren la nostra professionalitat, flexibilitat i ràpida capacitat de resposta i adaptació a les seves necessitats, així com la nostra experiència internacional.

 • Transformació de la cultura corporativa

  Entenem com a Cultura corporativa els comportaments, símbols i processos d’una organització
  La Cultura estableix una manera de fer les coses en cada empresa. Amb freqüència i moltes vegades sense ser conscients, la manera acceptada de fer les coses dificulta la posada en marxada de l’estratègia i, per tant, l’assoliment dels objectius. La cultura ha de fer-se per disseny i no per defecte.
  Els programes de Transformació de la Cultura Corporativa estan orientats a dissenyar un Pla Cultural: establir els objectius estratègics de la companyia, definir les característiques de la cultura desitjada, diagnosticar les característiques i les prioritats de la cultura actual, identificar les mancances i establir un pla d’iniciatives que permetin la transformació cultural.

  El programa de canvi cultural és integral i aborda tant els aspectes de sistemes i processos com els de símbols i comportaments.
  És per això que a Ais Group utilitzem la metodologia Walking The Talk, model reconegut a nivell internacional orientat a la gestió del canvi de cultura corporativa en les organitzacions.
  graphic_corporate_CA

 • Desenvolupament del lideratge

  El Lideratge és una de les principals palanques de canvi en les organitzacions. El lideratge és contextual i ve determinat per les necessitats de l’entorn i l’estratègia de la companyia. Per això, un lideratge efectiu pot conduir a l’empresa a la consecució dels objectius i a l’èxit del negoci. El lideratge pot entrenar-se i desenvolupar-se.

  Ajudem a les empresa a detectar el talent i a identificar les competències claus de les persones categoritzades com a Alts Potencials/High Potentials.

  Acompanyem als líders en el seu procés de desenvolupament, dissenyant programes per  incrementar les seves capacitats i adequar-les a les necessitats i al context de l’empresa.

  Oferim solucions de formació i coaching executiu per acompanyar als directius en el seu desenvolupament cap al lideratge efectiu.

  Utilitzem un procés d’autoconeixement, per mitjà d’eines psicomètriques i de feedback de 360 graus, fent conscient al directiu de les seves fortaleses i de les seves àrees d’oportunitat  i ajudant-lo a traçar un pla de desenvolupament personal.

  Finalment, realitzem el seguiment del seu avanç en sessions individualitzades.

  • Objetius estratègics

  • Model Competencial

  • Diagnòstic Individual

  • Fortaleses
   i Àrees d’Oportunitat

  • Plà de Desnvolupament
   / Acció

  • Seguimient
   i Recoltzament Individualitzat

 • Desenvolupament del talent

  Recolzem els processos de canvi i de millora d’habilitats específiques dels professionals i equips.

  Identifiquem i avaluem el talent de l’organització, dissenyem els plans de desenvolupament individual, implementem programes de formació d’habilitats específiques segons les necessitats individuals i col·lectives del client.

  Tots els nostres programes de formació involucren activament als participants, donant-los l’oportunitat d’aplicar i practicar els principis treballats, facilitant així la transferència a la seva realitat professional.

  identificar i evaluar
  el talent de la organització

  dissenyar els plans de desenvolupament
  individual i/o en grup

  implementar programes
  de formació

  relacions interpersonals
  i resolució de conflictes

  habilitats de comunicació
  i influència

  planificació i organització
  del treball

  negociació

  gestió del canvi
  i de la cultura corporativa

  formació de formadors

  intel·ligència emocional

  lideratge

  desenvolupament d’equips
  d’alt rendimient

 • Coaching
  Executiu

  Dissenyem i realitzem processos de coaching grupal o individual, en funció de les necessitats dels nostres clients
  – Coaching individual per donar suport i seguiment a programes de desenvolupament de lideratge.
  – Coaching directiu davant la necessitat de desenvolupament d’una o diverses competències.
  – Coaching directiu en processos d’adaptació i canvi.
  – Coaching directiu en processos de transició a un nou càrreg.
  – Coaching d’equip.

  El procés de coaching és un procés col·laboratiu pel qual el coach i el directiu treballen junts per establir un pla d’acció que permet al directiu aconseguir el màxim nivell d’efectivitat

  El procés de Coaching l’estructurem en varies fases:

  • Identificació del
   contexte i la realitat en
   que opera el directiu

  • Establiment dels
   objectius plantejats
   i els resultats
   esperats del procès

  • Anàl·lisis i diagnósis
   de les necesitats
   o oportunitats
   del directiu

  • Sesions de coaching
   i seguiment

  • Plà d’acciò

  • Identificació de les
   alternatives d’acció

Com treballem

El nostre propòsit és ajudar als nostres clients a millorar els seus resultats de negoci a través de la transformació de la seva cultura corporativa i de la millora de les seves capacitats de lideratge.
Realitzem el diagnòstic de la cultura i estils de lideratge actuals, ajudem a definir la situació desitjada, dissenyem una intervenció de formació i/o coaching, acompanyem en l’execució d’aquestes accions i avaluem els resultats.

El focus de les nostres intervencions és triple: Talent, Lideratge i Cultura Corporativa.
Els nostres serveis estan dissenyats per ser una intervenció pràctica. Involucrem activament als líders de l’organització i principals “stakeholders” en tot el procés de canvi.
Els nostres projectes poden ser desenvolupats i impartits en diferents idiomes. Treballem habitualment en Anglès, Espanyol, Francès i Català.

 • DIAGNÒSTICEntendre el context del
  negoci del client, les seves
  necesitats i/o reptes

 • DISENYElaborar una proposta
  de valor

 • ACCIÓImplementar
  amb excel·lència

 • AVALUACIÓAvaluar l’impacte
  del programa

 • Walking the talk Cultura corporativa i canvi organitzacional

  Som l’únic soci de parla hispana certificat per l’organització Walking The Talk (WTT) per a l’ús de la seva metodologia.
  La metodologia Walking The Talk ens permet realitzar un diagnòstic cultural, identificar les bretxes entre la cultura actual i la aspiracional elaborar un pla cultural i donar el seguiment a les iniciatives de canvi.

  walkingthetalk-logo

  La metodologia Walking The Talk és recomanable per a tota organització que reconeix que la seva cultura actual o part d’ella, pot estar sent un obstacle per a l’assoliment dels seus imperatius estratègics i els seus objectius de negoci.
  Més información a: www.walkingthetalk.com.

  • Vídeo Conferència
   Carolyn Taylor a Madrid
   Octubre 2013
   video-conferencia
 • Eines
  diagnòstiques

  El nostre equip està certificat oficialment per a la utilització de nombroses eines psicomètriques per a l’avaluació de directius.

  Incorporem aquestes eines en el procés de diagnòstic del talent i de les competències i ens serveixen per dissenyar individualment cada Pla de Desenvolupament.

  Aquestes eines són d’ús individual encara que ampliant la “pasación” del qüestionari ens dóna la possibilitat d’extreure conclusions a nivell grupal, podent segmentar la informació per unitats de negoci, equips naturals, departaments, etc.

  El resultat seria un mapa de fortaleses i àrees d’oportunitat del col·lectiu analitzat.

  • Lideratzge i autoconeixement

   tools-logos

 • Clients

  El creixement d’ Ais Group i la qualitat dels nostres serveis està avalat pel resultat obtingut en els nostres projectes.
  Al llarg dels últims deu anys hem desenvolupat els nostres projectes a diversos països al voltant del món i en diferents sectors: financer, tecnològic, industrial, farmacèutic, hospitalari, retail, gran consum, químic, automoció, energia i serveis.

  Els nostres clients són diferents, des de grans empreses multinacionals fins a empreses familiars i en la seva majoria són líders sectorials.
  Som també col·laboradors habituals de diverses universitats i escoles de negoci nacionals i internacionals.

 • Sector

  Bancari

  Client

  Empresa líder en el seu sector, en un país latinoamericà

  Projecte

  Transformació cultural cap a la senzillesa

  L'any 2011-2012, vam treballar en un projecte de transformació cultural, ajudant al nostre client a convertir-se en un banc més senzill. Hem treballat amb el Comitè de direcció en un Pla cultural: fer un diagnòstic cultural, i identificar les iniciatives de senzillesa prioritàries i els objectius de canvi per a l'any 1. AisGroup ha dissenyat el procés de canvi de comportaments cap a la senzillesa, treballant inicialment amb el Comitè de direcció i després en paral·lel en el disseny d'un curs de formació anomenat: “Ser i fer-ho Senzill”. Aquest curs aborda 4 comportaments considerats un obstacle cap a la senzillesa i enfocant el programa a equipar als participants d'eines que els permetin incorporar aquests comportaments en el seu dia a dia. Es va desplegar un programa de formació a 500 persones del nivell directiu i persones d'alt potencial. Formació realitzada entre Maig i Octubre 2012.

  Sector

  Energètic

  Client

  Empresa líder en el sector energètic

  Projecte

  Desenvolupament del talent: Conversacions per al Desenvolupament

  Treballem amb una empresa capdavantera en el sector energètic, a Espanya i en les seves filials a diversos països de l’ Amèrica llatina. El programa va consistir a dissenyar i implementar diversos mòduls de formació enfocats en el desenvolupament de la capacitat de lideratge global dels directius i a proveir d'eines de desenvolupament del talent dels seus equips. Aquest projecte es va dissenyar per formar als directius en l'execució de diverses de les seves iniciatives de RRHH globals: identificació i desenvolupament del millor talent dins de l'organització; Procés d'avaluació del rendiment i elaboració dels plans individuals de desenvolupament; Processos de calibratge del talent, etc. 
La impartició es va fer localment en el Corporatiu (Espanya) i als diferents països on opera el client, sota aquest nom, o amb les empreses locals que formen part del grup en països com Colòmbia, Xile, Perú, Brasil i Argentina. Any 2009

  Sector

  Financer

  Client

  Entitat financera de primer nivell al nostre país

  Projecte

  Desenvolupament del Lideratge dels directius

  Aquest projecte s'ha basat en el model directiu del client. Partint del mateix hem impartit un Programa de desenvolupament de lideratge, basat en l'autoconeixement dels líders i que inclou l'ús d'una eina de feedback de 360 graus (dissenyada “ad hoc” a partir del seu model competències) i altres eines psicomètriques acompanyat per un procés de coaching individual. Aquest procés serveix per ajudar als directius a implementar el seu propi pla de desenvolupament i a adaptar-se a les necessitats del context en el qual estan treballant: recents adquisicions, crisi financera global, creixent incertesa, etc. S'inicia el procés amb el grup dels directius top 60, inclòs el Comitè de direcció i posteriorment s'amplia al següent nivell, 300 directius. El programa ha aconseguit generar una cultura de desenvolupament directiu que era limitada i ha generat un canvi en la conceptualització del rol del directiu i la seva responsabilitat en el desenvolupament dels seus equips. Any 2009-actualitat.

  Sector

  Automoció

  Client

  Empresa multinacional sector Automoció amb gran presència al nostre país

  Projecte

  Desenvolupament del Lideratge de Canvi

  A partir de la seva petició, dissenyem un programa denominat: “Programa de Desenvolupament de Lideratge i Canvi”. Es va iniciar amb el Comitè de direcció (18 persones) i a partir d'aquí s'ha fet un desplegament per fases i nivells: Managers (40 persones) i Section Managers (250 persones aproximadament). El repte del nostre client, que ens van portar a desenvolupar el programa, va ser la necessitat de consolidar la confiança que el grup té en les plantes de fabricació d'Espanya per aconseguir l'assignació de nous vehicles. Per a això el nostre client necessitava millorar en els seus estàndards de qualitat, cost i flexibilitat i transformar l'empresa en un bon lloc per treballar. Aquest programa ha constituït un programa de canvi cultural per al nostre client, transformant alguns dels Models mentals i comportaments que impedien la millora i el creixement de l'organització. Amb l'objectiu d'afrontar aquests reptes es va dissenyar un programa de diversos elements: 3 Mòduls de formació; sessions de *coaching per als alts executius; Action Learning sessions, en la qual tots els participants es van integrar en projectes de canvi. El programa ha implicat un veritable revulsiu en l'organització i ha aconseguit ja bona part dels objectius, entre ells l'anunci de l'assignació de la producció de nous models en les plantes espanyoles, arran de les millores en els KPI’s de cost, qualitat i flexibilitat. Any 2011-actualitat

  Sector

  Alimentació i begudes

  Client

  Empresa líder regional a Mèxic al sector Begudes

  Projecte

  Desenvolupament del Lideratge de Canvi

  L'empresa va ser recentment adquirida per una multinacional europea i per tant, s'ha vist immersa en grans canvis, tant des del punt de vista de la gestió del negoci, com des del punt de vista de la gestió de les persones. Part dels canvis s'han anat articulant a l'entorn d'un procés de canvi cultural que es va iniciar en el període Octubre-Novembre 2010. 
Part d'aquesta iniciativa ha implicat un diagnòstic cultural (Culture Scan) que mesura l'alineament dels líders i de les pràctiques de negoci amb els valors organitzacionals. Aquest diagnòstic va llançar informació valuosa sobre on està i on hauria d'estar l'organització. Com a resultat d'aquest diagnòstic es van identificar unes bretxes importants, alhora que es va considerar que s'havia de formar als líders amb major capacitat d'influència en l'organització en habilitats de Lideratge de Canvi. AisGroup va dissenyar un itinerari formatiu seqüencial de 4 mòduls i ho va impartir a Mèxic. En ell van participar un total de 125 líders. La formació es va complementar amb sessions de Coaching de seguiment dels plans d'acció dels líders.

Contacte

Des d’ Ais Group volem conèixer-te i explicar-te personalment qui som, què fem i com treballem.

En aquesta web trobaràs informació sobre nosaltres i pretén ser un punt de partida en la relació amb els nostres futurs clients.

El veritablement important en aquest moment és que sàpigues que a Ais Group ens mou la creença profunda que el nostre treball ajudarà a les persones a créixer personalment  i professional i a les empreses a aconseguir els resultats desitjats.

Si vols saber més sobre nosaltres, per favor, posa’t en contacte amb nosaltres a través d’aquest formulari o enviant-nos un email a: info@aisgroup.eu

Headquarters
c. Mallorca 237, 3er 2a A
08008 Barcelona, Spain

T. +34 933 154 760
@. info@aisgroup.eu

 

Moscou, Rússia
Вячеслав Таранов
Генеральный директор
T. +7 905 798 88 88
@. taranov@ais-talent.ru

Станислав Демидов
Коммерческий директор
T. +7 916 019 22 66
@. demidov@ais-talent.ru