• Clients

  El creixement d’ Ais Group i la qualitat dels nostres serveis està avalat pel resultat obtingut en els nostres projectes.
  Al llarg dels últims deu anys hem desenvolupat els nostres projectes a diversos països al voltant del món i en diferents sectors: financer, tecnològic, industrial, farmacèutic, hospitalari, retail, gran consum, químic, automoció, energia i serveis.

  Els nostres clients són diferents, des de grans empreses multinacionals fins a empreses familiars i en la seva majoria són líders sectorials.
  Som també col·laboradors habituals de diverses universitats i escoles de negoci nacionals i internacionals.

 • Sector

  Bancari

  Client

  Empresa líder en el seu sector, en un país latinoamericà

  Projecte

  Transformació cultural cap a la senzillesa

  L'any 2011-2012, vam treballar en un projecte de transformació cultural, ajudant al nostre client a convertir-se en un banc més senzill. Hem treballat amb el Comitè de direcció en un Pla cultural: fer un diagnòstic cultural, i identificar les iniciatives de senzillesa prioritàries i els objectius de canvi per a l'any 1. AisGroup ha dissenyat el procés de canvi de comportaments cap a la senzillesa, treballant inicialment amb el Comitè de direcció i després en paral·lel en el disseny d'un curs de formació anomenat: “Ser i fer-ho Senzill”. Aquest curs aborda 4 comportaments considerats un obstacle cap a la senzillesa i enfocant el programa a equipar als participants d'eines que els permetin incorporar aquests comportaments en el seu dia a dia. Es va desplegar un programa de formació a 500 persones del nivell directiu i persones d'alt potencial. Formació realitzada entre Maig i Octubre 2012.

  Sector

  Energètic

  Client

  Empresa líder en el sector energètic

  Projecte

  Desenvolupament del talent: Conversacions per al Desenvolupament

  Treballem amb una empresa capdavantera en el sector energètic, a Espanya i en les seves filials a diversos països de l’ Amèrica llatina. El programa va consistir a dissenyar i implementar diversos mòduls de formació enfocats en el desenvolupament de la capacitat de lideratge global dels directius i a proveir d'eines de desenvolupament del talent dels seus equips. Aquest projecte es va dissenyar per formar als directius en l'execució de diverses de les seves iniciatives de RRHH globals: identificació i desenvolupament del millor talent dins de l'organització; Procés d'avaluació del rendiment i elaboració dels plans individuals de desenvolupament; Processos de calibratge del talent, etc. 
La impartició es va fer localment en el Corporatiu (Espanya) i als diferents països on opera el client, sota aquest nom, o amb les empreses locals que formen part del grup en països com Colòmbia, Xile, Perú, Brasil i Argentina. Any 2009

  Sector

  Financer

  Client

  Entitat financera de primer nivell al nostre país

  Projecte

  Desenvolupament del Lideratge dels directius

  Aquest projecte s'ha basat en el model directiu del client. Partint del mateix hem impartit un Programa de desenvolupament de lideratge, basat en l'autoconeixement dels líders i que inclou l'ús d'una eina de feedback de 360 graus (dissenyada “ad hoc” a partir del seu model competències) i altres eines psicomètriques acompanyat per un procés de coaching individual. Aquest procés serveix per ajudar als directius a implementar el seu propi pla de desenvolupament i a adaptar-se a les necessitats del context en el qual estan treballant: recents adquisicions, crisi financera global, creixent incertesa, etc. S'inicia el procés amb el grup dels directius top 60, inclòs el Comitè de direcció i posteriorment s'amplia al següent nivell, 300 directius. El programa ha aconseguit generar una cultura de desenvolupament directiu que era limitada i ha generat un canvi en la conceptualització del rol del directiu i la seva responsabilitat en el desenvolupament dels seus equips. Any 2009-actualitat.

  Sector

  Automoció

  Client

  Empresa multinacional sector Automoció amb gran presència al nostre país

  Projecte

  Desenvolupament del Lideratge de Canvi

  A partir de la seva petició, dissenyem un programa denominat: “Programa de Desenvolupament de Lideratge i Canvi”. Es va iniciar amb el Comitè de direcció (18 persones) i a partir d'aquí s'ha fet un desplegament per fases i nivells: Managers (40 persones) i Section Managers (250 persones aproximadament). El repte del nostre client, que ens van portar a desenvolupar el programa, va ser la necessitat de consolidar la confiança que el grup té en les plantes de fabricació d'Espanya per aconseguir l'assignació de nous vehicles. Per a això el nostre client necessitava millorar en els seus estàndards de qualitat, cost i flexibilitat i transformar l'empresa en un bon lloc per treballar. Aquest programa ha constituït un programa de canvi cultural per al nostre client, transformant alguns dels Models mentals i comportaments que impedien la millora i el creixement de l'organització. Amb l'objectiu d'afrontar aquests reptes es va dissenyar un programa de diversos elements: 3 Mòduls de formació; sessions de *coaching per als alts executius; Action Learning sessions, en la qual tots els participants es van integrar en projectes de canvi. El programa ha implicat un veritable revulsiu en l'organització i ha aconseguit ja bona part dels objectius, entre ells l'anunci de l'assignació de la producció de nous models en les plantes espanyoles, arran de les millores en els KPI’s de cost, qualitat i flexibilitat. Any 2011-actualitat

  Sector

  Alimentació i begudes

  Client

  Empresa líder regional a Mèxic al sector Begudes

  Projecte

  Desenvolupament del Lideratge de Canvi

  L'empresa va ser recentment adquirida per una multinacional europea i per tant, s'ha vist immersa en grans canvis, tant des del punt de vista de la gestió del negoci, com des del punt de vista de la gestió de les persones. Part dels canvis s'han anat articulant a l'entorn d'un procés de canvi cultural que es va iniciar en el període Octubre-Novembre 2010. 
Part d'aquesta iniciativa ha implicat un diagnòstic cultural (Culture Scan) que mesura l'alineament dels líders i de les pràctiques de negoci amb els valors organitzacionals. Aquest diagnòstic va llançar informació valuosa sobre on està i on hauria d'estar l'organització. Com a resultat d'aquest diagnòstic es van identificar unes bretxes importants, alhora que es va considerar que s'havia de formar als líders amb major capacitat d'influència en l'organització en habilitats de Lideratge de Canvi. AisGroup va dissenyar un itinerari formatiu seqüencial de 4 mòduls i ho va impartir a Mèxic. En ell van participar un total de 125 líders. La formació es va complementar amb sessions de Coaching de seguiment dels plans d'acció dels líders.