Com treballem

El nostre propòsit és ajudar als nostres clients a millorar els seus resultats de negoci a través de la transformació de la seva cultura corporativa i de la millora de les seves capacitats de lideratge.
Realitzem el diagnòstic de la cultura i estils de lideratge actuals, ajudem a definir la situació desitjada, dissenyem una intervenció de formació i/o coaching, acompanyem en l’execució d’aquestes accions i avaluem els resultats.

El focus de les nostres intervencions és triple: Talent, Lideratge i Cultura Corporativa.
Els nostres serveis estan dissenyats per ser una intervenció pràctica. Involucrem activament als líders de l’organització i principals “stakeholders” en tot el procés de canvi.
Els nostres projectes poden ser desenvolupats i impartits en diferents idiomes. Treballem habitualment en Anglès, Espanyol, Francès i Català.

 • DIAGNÒSTICEntendre el context del
  negoci del client, les seves
  necesitats i/o reptes

 • DISENYElaborar una proposta
  de valor

 • ACCIÓImplementar
  amb excel·lència

 • AVALUACIÓAvaluar l’impacte
  del programa