• Walking the talk Cultura corporativa i canvi organitzacional

  Som l’únic soci de parla hispana certificat per l’organització Walking The Talk (WTT) per a l’ús de la seva metodologia.
  La metodologia Walking The Talk ens permet realitzar un diagnòstic cultural, identificar les bretxes entre la cultura actual i la aspiracional elaborar un pla cultural i donar el seguiment a les iniciatives de canvi.

  walkingthetalk-logo

  La metodologia Walking The Talk és recomanable per a tota organització que reconeix que la seva cultura actual o part d’ella, pot estar sent un obstacle per a l’assoliment dels seus imperatius estratègics i els seus objectius de negoci.
  Més información a: www.walkingthetalk.com.

  • Vídeo Conferència
   Carolyn Taylor a Madrid
   Octubre 2013
   video-conferencia
 • Eines
  diagnòstiques

  El nostre equip està certificat oficialment per a la utilització de nombroses eines psicomètriques per a l’avaluació de directius.

  Incorporem aquestes eines en el procés de diagnòstic del talent i de les competències i ens serveixen per dissenyar individualment cada Pla de Desenvolupament.

  Aquestes eines són d’ús individual encara que ampliant la “pasación” del qüestionari ens dóna la possibilitat d’extreure conclusions a nivell grupal, podent segmentar la informació per unitats de negoci, equips naturals, departaments, etc.

  El resultat seria un mapa de fortaleses i àrees d’oportunitat del col·lectiu analitzat.

  • Lideratzge i autoconeixement

   tools-logos