• Transformació de la cultura corporativa

  Entenem com a Cultura corporativa els comportaments, símbols i processos d’una organització
  La Cultura estableix una manera de fer les coses en cada empresa. Amb freqüència i moltes vegades sense ser conscients, la manera acceptada de fer les coses dificulta la posada en marxada de l’estratègia i, per tant, l’assoliment dels objectius. La cultura ha de fer-se per disseny i no per defecte.
  Els programes de Transformació de la Cultura Corporativa estan orientats a dissenyar un Pla Cultural: establir els objectius estratègics de la companyia, definir les característiques de la cultura desitjada, diagnosticar les característiques i les prioritats de la cultura actual, identificar les mancances i establir un pla d’iniciatives que permetin la transformació cultural.

  El programa de canvi cultural és integral i aborda tant els aspectes de sistemes i processos com els de símbols i comportaments.
  És per això que a Ais Group utilitzem la metodologia Walking The Talk, model reconegut a nivell internacional orientat a la gestió del canvi de cultura corporativa en les organitzacions.
  graphic_corporate_CA

 • Desenvolupament del lideratge

  El Lideratge és una de les principals palanques de canvi en les organitzacions. El lideratge és contextual i ve determinat per les necessitats de l’entorn i l’estratègia de la companyia. Per això, un lideratge efectiu pot conduir a l’empresa a la consecució dels objectius i a l’èxit del negoci. El lideratge pot entrenar-se i desenvolupar-se.

  Ajudem a les empresa a detectar el talent i a identificar les competències claus de les persones categoritzades com a Alts Potencials/High Potentials.

  Acompanyem als líders en el seu procés de desenvolupament, dissenyant programes per  incrementar les seves capacitats i adequar-les a les necessitats i al context de l’empresa.

  Oferim solucions de formació i coaching executiu per acompanyar als directius en el seu desenvolupament cap al lideratge efectiu.

  Utilitzem un procés d’autoconeixement, per mitjà d’eines psicomètriques i de feedback de 360 graus, fent conscient al directiu de les seves fortaleses i de les seves àrees d’oportunitat  i ajudant-lo a traçar un pla de desenvolupament personal.

  Finalment, realitzem el seguiment del seu avanç en sessions individualitzades.

  • Objetius estratègics

  • Model Competencial

  • Diagnòstic Individual

  • Fortaleses
   i Àrees d’Oportunitat

  • Plà de Desnvolupament
   / Acció

  • Seguimient
   i Recoltzament Individualitzat

 • Desenvolupament del talent

  Recolzem els processos de canvi i de millora d’habilitats específiques dels professionals i equips.

  Identifiquem i avaluem el talent de l’organització, dissenyem els plans de desenvolupament individual, implementem programes de formació d’habilitats específiques segons les necessitats individuals i col·lectives del client.

  Tots els nostres programes de formació involucren activament als participants, donant-los l’oportunitat d’aplicar i practicar els principis treballats, facilitant així la transferència a la seva realitat professional.

  identificar i evaluar
  el talent de la organització

  dissenyar els plans de desenvolupament
  individual i/o en grup

  implementar programes
  de formació

  relacions interpersonals
  i resolució de conflictes

  habilitats de comunicació
  i influència

  planificació i organització
  del treball

  negociació

  gestió del canvi
  i de la cultura corporativa

  formació de formadors

  intel·ligència emocional

  lideratge

  desenvolupament d’equips
  d’alt rendimient

 • Coaching
  Executiu

  Dissenyem i realitzem processos de coaching grupal o individual, en funció de les necessitats dels nostres clients
  – Coaching individual per donar suport i seguiment a programes de desenvolupament de lideratge.
  – Coaching directiu davant la necessitat de desenvolupament d’una o diverses competències.
  – Coaching directiu en processos d’adaptació i canvi.
  – Coaching directiu en processos de transició a un nou càrreg.
  – Coaching d’equip.

  El procés de coaching és un procés col·laboratiu pel qual el coach i el directiu treballen junts per establir un pla d’acció que permet al directiu aconseguir el màxim nivell d’efectivitat

  El procés de Coaching l’estructurem en varies fases:

  • Identificació del
   contexte i la realitat en
   que opera el directiu

  • Establiment dels
   objectius plantejats
   i els resultats
   esperats del procès

  • Anàl·lisis i diagnósis
   de les necesitats
   o oportunitats
   del directiu

  • Sesions de coaching
   i seguiment

  • Plà d’acciò

  • Identificació de les
   alternatives d’acció