dianasanso

Diana Sansó

Diana és Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona i Postgrau en Gestió de Recursos Humans i Relacions Industrials per la Universitat Pompeu Fabra. Ha cursat estudis de Coaching Executiu en The Coaches Training Institute.

Ha treballat extensament en temes de Selecció, gestió i desenvolupament de talent i en temes de cultura corporativa. Actualment Treballa com a formadora i facilitadora en programes de lideratge i fa coaching executiu i d’equips.

Diana és Senior Manager en AisGroup.